Klubmestre

Klubmestre. (siden er under opdatering)

 

Ved det årlige klubmesterskab uddelse Vandrepokaler til klubmestrene, i DcH's lydighedsprogram, Agility og Rally.
Vandrepokalerne kan aldrig blive personligt eje, men tilhører DcH Skanderborg.

 


C: klassen

Klubmestre i C klassen

 

1968Tove Pedersen
1969 Niels E. Westergaard
1970 Leif Smørup
1971 Birthe Laxby
1972 Ejvind Nielsen
1973 Gunnar Jensen
1974 Henning Eriksen
1975 Annette A Hansen
1976 Inge Skov
1977 Kurt Pedersen
1978 Henning Gisselman
1979 Mona Olesen
1980 Klavs Jensen
1981 Janus Rasmussen
1982 Aase Udengaard
1983 Ove Jørgensen
1984 Bente Jakobsen
1985 Jørn M. Gejl
1986 Finn B. Kjeldsen
1987 Michael FL. Jensen
1988 Jørgen Eskildsen
1989 Jørgen Bach
1990 Vagn Rasmussen
1991 Helle Adamsen
1992 Henning Broch
1993 Lars Lorentzen
1994 Henrik F. Hansen
1995 Marianne Møller
1996 Lene Olsen
1997 Jens Laursen
1998 Ove Faurskov
1999 Ulrik B Olesen
2000 Mikael Nordstrøm
2001 Martin H. Andersen
2002 Erika Steinbeck
2003 Signe Egelund
2004 Finn Formann
2005 Jørgen Staub
2006 Anita Knapek
2007 Anita B. Christensen
2008 Lene Damgaard
2009 Lene Damgaard
2010 Søren Lindhard
2011 Tine Sørensen
2012 Anker Nyborg Nielsen
2013 Lene Hornbæk Holm
2014 Kirstine Hauskov
2015 Klaus Kjærulf

2016 Erik Nielsen

 

 

B klassen:

Klubmestre i B-klassen

1967 Preben Pedersen
1968 Kurt Pedersen
1969 Kurt Pedersen
1970 Knud Bigum
1971 Svend E. Nielsen
1972 Kurt Jensen
1773 Holger Jochumsen
1974 Gunner Jensen
1975 Gunner Jensen
1976 Helge Hansen
1977 Kaj Rasmussen
1978 John Damm
1979 Inge Skov
1980 Inge Skov
1981 John Fuhlendorff
1982 Mona Olsen
1983 Birthe Laxby
1984 Johnny Carlsen
1885 Jørn Rasmussen
1986 Nina Juul
1987 Lennart Lassen
1988 Michael Jensen
1989 Henning Wilstrup
1990 Jørgen Filipsen
1991 Anker Lang
1992 Kate Jaconsen
1993 Henning Brok
1994 John Rasmussen
1995 Jørn Rasmussen
1996 Jørn Rasmussen
1997 Keld Illermann
1998 Jens Lauersen
1999 Nina Juul
2000 Connie Ridderholm
2001 Gunhild Dagø
2002 Dorte B. Mouritsen
2003 Borte B. Mouritsen
2004 Signe Egelund
2005 Susanne Olsen
2006 Jimmy Thorsø
2007 Pia Halvorsen
2008 Lene s. Nielsen
2009 Signe Egelund
2010 Linda Lundh
2011 Kim S. Cristensen
2012 Ulla Stæhr Gudmann
2013 Hans Hansen
2014 Ann Stilling Pedersen
2015 Dorte Jensen

2016 Heinrich Mathiasen

 

Ann Stilling Pedersen

Klubmestre i A

1968 Preben Pedersen
1969 Preben pedersen
1970 Teddy Pedersen
1971 Tedy Pedersen
1972 Ivar Moselund
1973 Teddy Pedersen
1974 Teddy Pedersen
1975 Torkil Carlsen
1976 Holger Jochumsen
1977 Torkil Carlsen
1978 Torkil Carlsen
1979 Torkil Carlsen
1980 Torkil Carlsen
1981 Inge Skov
1982 Bernt Pedersen
1983 John Fuhlendorff
1984 Birthe Laxby
1985 Kaj Rasmussen
1986 Aase Udengaard
1987Jørn Rasmussen
1988 Nina Juul
1989 Kaj Udengaard
1990 Michael Jensen
1991 Jørgen Eskildsen
1992 Jørgen Eskildsen
1993 Darly Eglin
1994 Nina Juul
1995 Jørgen Filipsen
1996 Jørn Gejl
1997 Jørn Rasmussen
1998 Gitte Sørensen
1999 Lars Frederiksen
2000 Knud L. Rasmussen
2001 Knud Rasmussen
2002 Nina Juul
2003 Nina Juul
2004 Nina Juul
2005 Lennart Jørgensen
2006 Bente Brandstrup
2007 Dorte B. Mouritsen
2008 Martin Andersen
2009 Jørgen Bach
2010 Dorte B. Mouritsen
2011 Jon Ibsen
2012
2013 Kaj Rasmussen
2014 Dorte Lundgaard

2015 Trine Piilgaard
2016 Dorthe Lundgaard

 

E klassen

Klubmestre i E

1969 Arnold Buhl

1982 Inge Skov

1985 John Fuhlendorff
1986 Kaj Rasmussen
1987 Kaj Rasmussen
1988 Kaj Rasmussen
1989 Kaj Rasmussen
1990 Kaj Rasmussen
1991 Kaj Rasmussen
1992 John Christensen
1993 Jørn Rasmussen
1994 John Christensen
1995 Lea Lekbo
1996 John Christensen

2000 Jens Laursen
2001 Kate Olsson
2002 Rene Caspersen
2003 Rene Caspersen
2004 Kaj Rasmussen
2005 Rene Caspersen
2006 Kaj Rasmussen

2014 Kaj Rasmussen/ Berta
 

Rally

Titlen som klubmester kåres i Åben klasse
2010
2011
2012 Robin Berg / Sia
2013 Stinne Damgaard Ibh / Chilli
2014 Robin Berg / Sia
2015 Stinne Damgaard Ibh / Chilli

2016 Stinne Damgaard Ibh / Chilli

Agility

   

Kalender

« August 2020 »
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6