Etiske retningslinjer for træning i DcH

Formål:

Formålet med etiske retningslinjer for træning i DcH er

·     at sikre hundens velfærd

·     at sikre medlemmernes trivsel

·     at fremme foreningens omdømme

Område:

De etiske retningslinjer skal efterleves af alle i lokalforeninger, kredse og landsforeningen.

Det er lokalforeningernes ansvar, at instruktørerne har den fornødne viden svarende til de træningsmetoder, der undervises i på DcHs trænergrunduddannelse.

Det er kredsens og landsforeningens ansvar at drage omsorg for, at der udbydes undervisning i træningsmetoder, der bygger på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation og positiv forstærkning.

Indhold:

Al træning i DcH skal have fokus på at etablere det bedst mulige samarbejde mellem hund og fører.

Hunden skal altid håndteres og trænes på en måde, som sikrer, at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov tilgodeses.

Det er ikke tilladt at bruge pighalsbånd eller ”gå pænt seler” med strammeanordning i DcH.

I DcH skal anvendes træningsmetoder, der er baseret på respekt for hunden som et levende væsen og forståelse for hundens naturlige adfærd. Træningsmetoderne skal bygge på moderne indlæringsprincipper som f.eks. motivation, positiv forstærkning, tålmodighed og konsekvens.

Træningen skal tage udgangspunkt i hundens raceegenskaber, køn og alder, herunder om det er en hvalp, en ung hund under kønsmodning eller en voksen hund, der trænes.

Hvis en irettesættelse er nødvendig, skal irettesættelsen af hunden altid tilpasses til individet, forseelsen og situationen, og må aldrig være styret af hundeførerens ophidselse eller mangel på selvkontrol.

Nej til doping.

Når en hund skal deltage i konkurrence eller anden DcH aktivitet, må den ikke være behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner dens temperament eller som påvirker dens ydeevne. Der er flere årsager til at præparater eller behandlinger, der kan virke præstationsfremmende, ikke er tilladt at bruge forud for konkurrencer.

Hensynet til hunden – dvs. dyrevelfærd:

Hvis en hund er halt, f.eks. på grund af en skade, kan det forværre skaden hvis hunden medicineres med smertestillende medicin for at kunne deltage i f.eks. en markprøve eller et agilitystævne

Hensynet til konkurrenterne – dvs. ”fairness”:

Konkurrencer går ud på at kåre den hund, der klarer sig bedst på dagen. Hvis konkurrencen skal være ”fair”, kræver det at deltagerne dyster ud fra de samme forudsætninger. Det skal være hundens medfødte evner, kombineret med ejerens dygtige træning, der giver en vinder – ikke diverse præstationsfremmende medikamenter.

DcH tager derfor afstand fra at hunden på konkurrencetidspunktet er påvirket af:

·         Smertelindring

Medicinsk neddæmpning af angst, aggression eller andre mentale problemer

Nyheder

Sponsorer