Instruktør
Alice Giilsgaard Nielsen

Mobil: 2140 2304

Mail: alice.giilsgaard@gmail.com

Uddannelse: DcH Instruktør med Rallyoverbygning

Læs mere
Anne Wedel
Uddannet DcH instruktør 1995.
Overbygninger: DcH program, Familiehund.
Uddannet DcH hundeadfærdskonsulent 2002
Deltager flittigt i årlige efteruddannelser både som instruktør og konsulent.
Benytter udelukkende positive indlæringsmetoder - meget gerne efter klikkertræningens indlæringsprincipper.
Læs mere
Ditte Blom
23698532
ditteblom@live.dk
Læs mere
Knud Lykke Rasmussen
Læs mere
Mette Steenfeldt
Uddannet DcH instruktør, Canis træner og Canis instruktør
Læs mere
Robin Berg
Uddannet DcH instruktør med overbygning i Rally og Dch programmet
er også uddannet Rally Dommer
Læs mere
Sanne Loft
Læs mere

Nyheder

Sponsorer