Træningen i DCH Skanderborg

Alt træning i DCH Skanderborg tager udgangspunkt i sjov og leg, så hundene får og bevarer lyst til at arbejde og udviser forventning, samt glæde ved at komme til træning.
Dette mener vi er den bedste metode til en fortsat positiv udvikling i hundenes træningsniveau samt samarbejdsvilje på alle områder, så man opnår mest muligt med træningen.

Træningen på holdene baseres også på samarbejde blandt hundeførerne, hvor man hjælper hinanden indbyrdes under vejledning af træneren.
Alle trænere har en godkendt træneruddannelse og deltager jævnligt på efteruddannelse.

Vi træner hunde fordi vi synes det er sjovt, og ikke mindst fordi det er hyggeligt at mødes med ligesindede, og få noget godt og lærerigt hundesnak.

For at træne hund i DCH Skanderborg kræves at der er tegnet lovpligtig hundeansvarsforsikring.
Det er ikke nødvendigt med udvidet ansvar, da dette er tegnet som kollektiv forsikring i Landsforeningen.
Hunden skal ligeledes være regelmæssigt vaccineret med en paraply-vaccine
.

For at deltage i konkurrence skal hunden revaccineres hver 3. år.
Korrekt forsikring og vaccination er hundeførerens ansvar.

Nyheder

Sponsorer