Rally O (obidians) er en forholdsvis ny gren inden for hundesporten.
I Danmark blev de første konkurrencer afviklet i 2006, og i 2012 var Rally O for første gang med ved DcH Danmarksmesterskaberne.

Rally lydighed er startet for at lave et sjovt alternativ til alm. lydighedsarbejde.
Hovedvægten ligger på kontakten mellem hund og fører, gennemfører en bane, med øvelserne markeret på skilte i nummereret rækkefølge.

I Rally må man tale lige så meget med sin hund man vil - men kun pænt, taler man grimt, bliver der trukket i point!
Man må bruge kropssprog, tegn og klap på låret - alt det man vil (dog kun klap på låret i de 2 første klasser), bortset fra at røre ved hunden, og godbidder bruges kun under træningen, dem må man ikke bruge ved en prøve.
Der skal være et samarbejde mellem hund og fører, både under og mellem øvelserne, men der kræves f.eks. ikke en perfekt plads position.
Hunden skal dog være under kontrol og indenfor en afstand af ½ meter fra føreren. Skiltene må ikke berøres undtagen af en logrende hale og linen må ikke være stram.

Konkurrence:
Der er 4 klasser:


Begynderklassen - hunden skal være i snor. Her er mellem 10 og 15 skilte, hvoraf højst 5 må være stationære - ingen spring.

Øvet - Her er mellem 12 og 17 skilte, hvoraf højst 7 må være stationære, der må være 1 spring.

Ekspert - Her er mellem 15 og 20 skilte, og også her må højst 7 af dem være stationære, der må være 2 spring.
Championklassen - Her kan alle skilte forekomme og hunden skal også kunne gå på højre side af føreren, sendes frem til en kegle og løbe gennem en tunnel.

Det er dommeren, der laver banen, som er ny hver gang, deltagerne stifter først kendskab til den umiddelbar før prøven - ligesom i agility. Inden en prøve går dommeren banen igennem efterfulgt af alle deltagerne i den pågældende klasse men uden hunde - igen ligesom i agility.
Der er 3 forskellige spring, som kan bruges i flæng: Det spring, som vi kender fra dch programmet, spring over en pind på 2 springstøtter og et længdespring
Der tages tid på gennemførelsen af banen, og ligesom i Agility, vinder det team, der har flest points , og ved pointlighed er det dem med den laveste tid, der løber af med sejren.
Alle starter med 100 points og så bliver der fratrukket points for fejl.
For at bestå en klasse skal man i begynderklassen opnå mindst 70 point ud af de 100 mulige, i øvet mindst 80 point, i ekspert mindst 95 point og i championkl. mindst 97 point samt vinde klassen.

Nyheder

Sponsorer